*****Belangrijke informatie*****
Van 18 t/m 21 juli 2019 vindt op de luchthaven een groot evenement (Parookaville) plaats. U dient daarom extra tijd in te calculeren voor uw reis naar het vliegveld.
Voor de route via de A57 vanuit beide richtingen: Bij afslag Sonsbeck (5) eraf en daarna alleen maar de borden "Passagiers / Passengers Airport" volgen. Navigatiesysteem uitschakelen.


Privacyverklaring

Informatie omtrent gegevensbescherming voor bezoekers van de website

„Wij, de luchthaven Niederrhein GmbH, Flughafen-Ring 200, D-47652 Weeze, +49 2837 667060, terminalinfo@airport-weeze.com geven u als verantwoordelijke voor het verzamelen van gegevens op deze internetpagina onderstaand uitleg welke gegevens wij van u verwerken. Bij vragen omtrent gegevensbescherming staat onze functionaris voor gegevensbescherming tot uw beschikking via thomas-2018@werning.com. „

Doel, wettelijke grondslag, categorieën van ontvangers, opslagduur van de gegevensverwerking

Doel: Presentatie van het bedrijf, het verlenen van diensten en/of de verkoop van producten evenals communicatie via internet.

Het doel van gegevensverwerking op deze website is informatie verstrekken over producten en diensten die ons bedrijf aanbiedt in combinatie met de mogelijkheid voor gebruikers om op een gerichte manier contact op te nemen met de contactpersonen binnen ons bedrijf.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • Artikel 6, lid 1, punt a van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens met instemming van de betrokkene.
  • Artikel 6, lid 1, punt b van de AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens voor het nakomen van een overeenkomst met de betrokkene evenals het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
  • Artikel 6, lid 1, punt c van de AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn conform de toepasselijke EU-wetgeving of conform de toepasselijke wetgeving van een land waarin de AVG volledig of gedeeltelijk van toepassing is.
  • Artikel 6, lid 1, punt f van de AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen of die van derden te beschermen, tenzij de fundamentele rechten, vrijheden en belangen van de betrokkene zwaarder wegen. Rechtmatige belangen zijn met name ons zakelijke belangen om onze website beschikbaar te stellen, informatiebeveiliging, het handhaven van onze eigen juridisch afdwingbare rechten en het naleven van verdere wet- en regelgeving.

Hiertoe maken wij in het kader van onze dienstverlening gebruik van dienstverlenende bedrijven die zowel gehouden zijn aan geheimhouding als aan gegevensbescherming. Overdracht aan autoriteiten vindt uitsluitend plaats wanneer er sprake is van prioritaire wet- en regelgeving.

Bij uw bezoek aan de website wordt er een verbinding gemaakt met uw browser. De onderstaande informatie die daarbij verzameld wordt, wordt tijdelijk opgeslagen in systeembestanden en automatisch geregistreerd: Het IP-adres van uw apparaat, de datum en het tijdstip van toegang, de naam en URL van de opgeroepen bestanden, de website van waaruit u toegang tot onze website verkregen heeft (referrer URL), de gebruikte browser en - indien van toepassing - het besturingssysteem van uw apparaat en de naam van uw provider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor een soepele opbouw van de verbinding en een goede beveiliging van het systeem. De resulterende verbindingsgegevens worden automatisch verwijderd, meestal binnen maximaal zeven dagen. Wordt de website misbruikt, dan worden de loggegevens die noodzakelijk zijn als bewijs opgeslagen totdat het incident opgelost is.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“. Dat zijn tekstbestanden die op uw harde schijf opgeslagen worden waardoor uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De informatie die door de cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als op deze website echter IP-anonimisering is geactiveerd , dan wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie op voorhand ingekort door Google of door andere landen die tot de Europese Economische Ruimte behoren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website en om andere aan de website en aan internet gerelateerde diensten te verlenen aan de websitebeheerder. Het IP-adres dat uw browser verstrekt aan Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de desbetreffende instelling in uw browser. Houd er echter rekening mee dat wanneer u dit doet, u misschien niet alle functies van deze website optimaal kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie gegenereerd zijn en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres). Dit en het verwerken van deze gegevens door Google voorkomt u door de onderstaande browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Verdere informatie hieromtrent is te vinden op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en/of op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“ om het anoniem verzamelen van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te waarborgen.

 

Contactformulier

Bij gebruik van het contactformulier registreren wij de naam en het e-mailadres voor de beantwoording van uw aanvraag en slaan deze op. Het telefoonnummer voor een terugbelopdracht is optioneel. Uw gegevens worden via onze provider per e-mail aan ons doorgestuurd en onmiddellijk na het beantwoorden verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht is. Gebruik voor een ander doel of gegevensoverdracht aan derden vindt niet plaats.

 

Newsletter

Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief die op de website aangeboden wordt, dan hebben wij zowel uw e-mailadres nodig als informatie om te kunnen controleren of het opgegeven e-mailadres daadwerkelijk van u is en dat u akkoord bent met het ontvangen van de nieuwsbrief.

Om toestemming bij verspreiding van de nieuwsbrief zeker te stellen, gebruiken wij een dubbele opt-in-procedure. Als gevolg daarvan kan de potentiële ontvanger in een distributielijst worden opgenomen. Daarna ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail om de aanvraag rechtsgeldig te bevestigen. Pas na deze bevestiging wordt het adres actief opgenomen in de distributielijst.

Wij gebruiken deze gegevens alleen om aangevraagde informatie en aanbiedingen toe te sturen.

Newsletter2Go wordt gebruikt als software voor het verspreiden van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden daarbij doorgestuurd aan Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go mag uw gegevens niet verkopen en/of voor andere doeleinden gebruiken dan het versturen van nieuwsbrieven. Newsletter2Go is een gecertificeerde Duitse aanbieder die geselecteerd is op basis van de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Duitse federale wet op privacy (Bundesdatenschutzgesetz).

Verdere informatie is te vinden op: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

De verleende toestemming voor het bewaren van de gegevens en het e-mailadres evenals het gebruik daarvan om de nieuwsbrief toe te sturen kan op elk gewenst moment ingetrokken worden, bijvoorbeeld via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief.

De gegevensbeschermingsmaatregelen zijn daarom altijd onderhevig aan technische vernieuwing. We vragen u regelmatig onze gegevensbeschermingsmaatregelen te bekijken door ons privacybeleid te lezen.

 

Yumpu

Voor het weergeven van online bladercatalogi op onze website maken wij gebruik van aanbieder i-magazine AG („Yumpu“), Gewerbestrasse 3, 9444 Diepoldsau, Zwitserland. Wettelijke grondslag conform de AVG: Artikel 6, lid 1, punt f van de AVG met betrekking tot het beheer van onze website en de belangen van de betrokkenen.

Via Yumpu is de inhoud van pdf-bestanden als online bladercatalogus voor iedereen vrij toegankelijk en direct leesbaar in de webbrowser zonder de pdf-bestanden te hoeven laden.

Om de dienst te kunnen leveren, haalt uw webbrowser de inhoud rechtstreeks van Yumpu. Yumpu verkrijgt daarbij - zoals bij het oproepen van een willekeurige internetpagina - uw IP-adres evenals informatie over uw webbrowser, het besturingssysteem, de datum en het tijdstip van de oproep en de zogenaamde referrer-gegevens (de.wikipedia.org/wiki/Referrer), voor zover de referrer-gegevens niet door uw browser gemaskeerd worden. Voor zover ons bekend, worden de gegevens van Yumpu uitsluitend gebruikt voor het weergeven van de online bladercatalogus. Verdere informatie is te vinden in de privacyverklaring van Yumpy op www.yumpu.com/de/info/privacy_policy.

 

 „Wij maken gebruik van Google Maps voor het integreren van landkaarten en van YouTube voor het integreren van video's (wettelijke grondslag conform de AVG: Artikel 6, lid 1, punt f van de AVG met betrekking tot het beheer van onze website en rekening houdend met de belangen van de betrokkenen door het deactiveren van trackingfuncties in YouTube code. Google LLC in de Verenigde Staten heeft zich ertoe verbonden een adequaat niveau van gegevensbescherming te bieden overeenkomstig het Amerikaans-Europese Privacy Shield. Meer informatie is te vinden in het uitgebreide privacybeleid van Google.“

 

Het gebruik van ajax.googleapis.com voor jQuery

Wij maken gebruik van de technologie van Ajax en jQuery of jQueryUI om de laadsnelheden te optimaliseren. In dat opzicht worden de programmabibliotheken van Google servers opgeroepen. Er wordt gebruik gemaakt van het CDN (Content Delivery Network) van Google. Als u in het verleden jQuery al eens op een andere pagina van Google CDN heeft gebruikt, dan zal uw browser gebruik maken van een kopie die in de cache opgeslagen staat. Is dat niet toereikend, dan moet deze gedownload worden waarbij de gegevens van uw browser doorgestuurd worden naar Google Inc. („Google”). Uw gegevens worden naar de Verenigde Staten doorgestuurd. Meer informatie is te vinden op https://developers.google.com/speed/libraries/#jquer evenals in het privacybeleid van google.de op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

 

Uw recht op informatie, rectificatie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

U kunt op ieder gewenst moment uw recht op informatie, rectificatie en verwijdering van gegevens uitoefenen. Neem daartoe contact met ons op zoals hierboven beschreven. Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd maar wij nog wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren, dan wordt de toegang tot uw gegevens beperkt (geblokkeerd). Hetzelfde geldt bij een bezwaar. U kunt uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen voor zover de technische mogelijkheden daartoe bij de ontvanger en bij ons beschikbaar zijn.

Het recht van bezwaar

U heeft te allen tijde de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Gegevensbeveiliging/versleuteling

Deze website maakt gebruik van „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (https). De verbinding tussen uw browser en onze server gebeurt versleuteld.

 

Meest recente versie van en wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Dat gebeurt normaal gezien bij doorontwikkeling van of aanpassingen aan een aangeboden dienst. De meest recente privacyverklaring kunt u inzien op onze website. Datum van deze verklaring: 25-06-2018