Vanaf nu worden op Airport Weeze GPU’s (ground power units) ingezet om vliegtuigen van energie te voorzien terwijl ze gestationeerd staan. Met een zescijferige investering in de milieuvriendelijke stroomvoorziening van de vliegtuigen op de standplaatsen is een einde gekomen aan het gebruik van apparaten die op diesel werken.

De leden van de raad van toezicht van het luchthavenbedrijf, Silke Gorißen, districtsbestuurder van het district Kleef, alsmede Georg Koenen, burgemeester van de gemeente Weeze, en Herman Buurman als voorzitter van de raad van toezicht van Airport Weeze, hebben vandaag samen met Dr. Sebastian Papst, directeur van Airport Weeze, het nieuwe systeem officieel in gebruik genomen.

Door te investeren in haar technische infrastructuur geeft Airport Weeze het goede voorbeeld voor een duurzamere toekomst. Op dinsdag 9 november hebben vertegenwoordigers van de luchthaven de GPU’s (ground power units) op de negen standplaatsen op het luchthavenplatform officieel in gebruik genomen. De luchthaven heeft een bedrag van zes cijfers geïnvesteerd in de nieuwe technologie.

De GPU’s voorzien het vliegtuig van elektriciteit voor de stroomvoorziening aan boord tijdens de stilstand tussen landen en opstijgen op de luchthaven. Voorheen werden in Weeze door diesel aangedreven GPU’s gebruikt.

“De nieuwe stroomvoorziening is een aanwinst voor de luchthaven en voor het milieu”, aldus districtsbestuurder Silke Gorißen.

“De investering in de nieuwe grondstroomaggregaten is een nieuwe bouwsteen voor een fossiele brandstofbesparende en efficiënte luchthavenoperatie”, aldus Herman Buurman.

“Onze luchthaven kan alleen maar gefeliciteerd worden met deze baanbrekende en milieuvriendelijke technologie”, aldus burgemeester Georg Koenen.

“Het handlingteam heeft tijdens de testfase al kennis gemaakt met de nieuwe units en waardeert ze ten zeerste. Hun werk zal door de omschakeling worden vergemakkelijkt”, aldus Dr. Sebastian Papst.

Voor de passagiers op Weeze Airport is de omschakeling ook een verademing, voegt hij eraan toe, omdat de aggregaten op de grond minder uitstoot veroorzaken en bijna geluidloos zijn.

“De nieuwe technologie is toekomstgericht en milieuvriendelijk. De E-GPU’s zijn echt een vooruitstrevend project omdat ecologisch en duurzaam werken ons na aan het hart ligt. Het is ook een groot voordeel dat de units kunnen worden gevoed door de zonne-energie die op de luchthaven wordt opgewekt,” vervolgt algemeen directeur Dr. Sebastian Papst.

Vier van de GPU’s op AirportWeeze zijn als stationaire units geïnstalleerd. Er kunnen er nog vijf flexibel worden ingezet, zodat ook grotere vliegtuigen kunnen worden bediend. Voor de inbedrijfstelling van de nieuwe units moest eerst de stroominfrastructuur voor de GPU’s worden aangelegd. De noodzakelijke leidingen van de transformator naar de negen vliegtuigplaatsen werden onder het betonnen platform door geboord. Tijdens de werkzaamheden konden de vluchten ongehinderd doorgaan.

In het kader van deze nieuwe ontwikkeling werden ook twee extra lichtmasten op het noordelijke platform geplaatst. De volledige verlichting van het platform was al in 2019 omgeschakeld op LED.