Privacyverklaring

Privacyverklaring
Informatie omtrent gegevensbescherming voor bezoekers van de website
„Wij, de luchthaven Niederrhein GmbH, Flughafen-Ring 200, D-47652 Weeze, +49 2837 667060, [email protected] geven u als verantwoordelijke voor het verzamelen van gegevens op deze internetpagina onderstaand uitleg welke gegevens wij van u verwerken. Bij vragen omtrent gegevensbescherming staat onze functionaris voor gegevensbescherming tot uw beschikking via [email protected]

Doel, wettelijke grondslag, categorieën van ontvangers, opslagduur van de gegevensverwerking
Doel: Presentatie van het bedrijf, het verlenen van diensten en/of de verkoop van producten evenals communicatie via internet.
Het doel van gegevensverwerking op deze website is informatie verstrekken over producten en diensten die ons bedrijf aanbiedt in combinatie met de mogelijkheid voor gebruikers om op een gerichte manier contact op te nemen met de contactpersonen binnen ons bedrijf.
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

Artikel 6, lid 1, punt a van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens met instemming van de betrokkene.

Artikel 6, lid 1, punt b van de AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens voor het nakomen van een overeenkomst met de betrokkene evenals het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Artikel 6, lid 1, punt c van de AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn conform de toepasselijke EU-wetgeving of conform de toepasselijke wetgeving van een land waarin de AVG volledig of gedeeltelijk van toepassing is.

Artikel 6, lid 1, punt f van de AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen of die van derden te beschermen, tenzij de fundamentele rechten, vrijheden en belangen van de betrokkene zwaarder wegen. Rechtmatige belangen zijn met name ons zakelijke belangen om onze website beschikbaar te stellen, informatiebeveiliging, het handhaven van onze eigen juridisch afdwingbare rechten en het naleven van verdere wet- en regelgeving.

Hiertoe maken wij in het kader van onze dienstverlening gebruik van dienstverlenende bedrijven die zowel gehouden zijn aan geheimhouding als aan gegevensbescherming. Overdracht aan autoriteiten vindt uitsluitend plaats wanneer er sprake is van prioritaire wet- en regelgeving.

Bij uw bezoek aan de website wordt er een verbinding gemaakt met uw browser. De onderstaande informatie die daarbij verzameld wordt, wordt tijdelijk opgeslagen in systeembestanden en automatisch geregistreerd: Het IP-adres van uw apparaat, de datum en het tijdstip van toegang, de naam en URL van de opgeroepen bestanden, de website van waaruit u toegang tot onze website verkregen heeft (referrer URL), de gebruikte browser en – indien van toepassing – het besturingssysteem van uw apparaat en de naam van uw provider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor een soepele opbouw van de verbinding en een goede beveiliging van het systeem. De resulterende verbindingsgegevens worden automatisch verwijderd, meestal binnen maximaal zeven dagen. Wordt de website misbruikt, dan worden de loggegevens die noodzakelijk zijn als bewijs opgeslagen totdat het incident opgelost is.

Cloudflare
Wij gebruiken het Content Delivery Network (CDN) van Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München Duitsland (Cloudflare) om de veiligheid en afleversnelheid van onze website te verhogen. Dit komt overeen met ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Een CDN is een netwerk van [wereldwijd] verspreide servers dat in staat is om geoptimaliseerde inhoud aan de websitegebruiker te leveren. Voor dit doel kunnen persoonsgegevens door Cloudflare in serverlogbestanden worden verwerkt. Vergelijk de uitleg onder “Hosting”.

Cloudflare is de ontvanger van uw persoonsgegevens en treedt voor ons op als verwerker. Dit komt overeen met ons legitieme belang in de zin van art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO om zelf geen content delivery network te exploiteren.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Of het bezwaar succesvol is, moet worden bepaald in het kader van een belangenafweging.

De verwerking van de onder dit punt verstrekte gegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. De functionaliteit van de website is zonder de verwerking niet gegarandeerd.

Uw persoonsgegevens worden door Cloudflare bewaard zolang als nodig is voor de beschreven doeleinden.

Voor meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden ten opzichte van Cloudflare kunt u terecht op: Cloudflare DPA

Cloudflare heeft compliance maatregelen geïmplementeerd voor internationale gegevensoverdrachten. Deze zijn van toepassing op alle wereldwijde activiteiten waarbij Cloudflare persoonsgegevens van individuen in de EU verwerkt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC’s) van de EU. Ga voor meer informatie naar: https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs-German.pdf

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“. Dat zijn tekstbestanden die op uw harde schijf opgeslagen worden waardoor uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De informatie die door de cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als op deze website echter IP-anonimisering is geactiveerd , dan wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie op voorhand ingekort door Google of door andere landen die tot de Europese Economische Ruimte behoren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website en om andere aan de website en aan internet gerelateerde diensten te verlenen aan de websitebeheerder. Het IP-adres dat uw browser verstrekt aan Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de desbetreffende instelling in uw browser. Houd er echter rekening mee dat wanneer u dit doet, u misschien niet alle functies van deze website optimaal kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie gegenereerd zijn en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres). Dit en het verwerken van deze gegevens door Google voorkomt u door de onderstaande browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Verdere informatie hieromtrent is te vinden op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en/of op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“ om het anoniem verzamelen van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te waarborgen.

Contactformulier
Bij gebruik van het contactformulier registreren wij de naam en het e-mailadres voor de beantwoording van uw aanvraag en slaan deze op. Het telefoonnummer voor een terugbelopdracht is optioneel. Uw gegevens worden via onze provider per e-mail aan ons doorgestuurd en onmiddellijk na het beantwoorden verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht is. Gebruik voor een ander doel of gegevensoverdracht aan derden vindt niet plaats.

„Wij maken gebruik van Google Maps voor het integreren van landkaarten en van YouTube voor het integreren van video’s (wettelijke grondslag conform de AVG: Artikel 6, lid 1, punt f van de AVG met betrekking tot het beheer van onze website en rekening houdend met de belangen van de betrokkenen door het deactiveren van trackingfuncties in YouTube code. Google LLC in de Verenigde Staten heeft zich ertoe verbonden een adequaat niveau van gegevensbescherming te bieden overeenkomstig het Amerikaans-Europese Privacy Shield. Meer informatie is te vinden in het uitgebreide privacybeleid van Google.“

Het gebruik van ajax.googleapis.com voor jQuery
Wij maken gebruik van de technologie van Ajax en jQuery of jQueryUI om de laadsnelheden te optimaliseren. In dat opzicht worden de programmabibliotheken van Google servers opgeroepen. Er wordt gebruik gemaakt van het CDN (Content Delivery Network) van Google. Als u in het verleden jQuery al eens op een andere pagina van Google CDN heeft gebruikt, dan zal uw browser gebruik maken van een kopie die in de cache opgeslagen staat. Is dat niet toereikend, dan moet deze gedownload worden waarbij de gegevens van uw browser doorgestuurd worden naar Google Inc. („Google”). Uw gegevens worden naar de Verenigde Staten doorgestuurd. Meer informatie is te vinden op https://developers.google.com/speed/libraries/#jquer evenals in het privacybeleid van google.de op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Uw recht op informatie, rectificatie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid
U kunt op ieder gewenst moment uw recht op informatie, rectificatie en verwijdering van gegevens uitoefenen. Neem daartoe contact met ons op zoals hierboven beschreven. Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd maar wij nog wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren, dan wordt de toegang tot uw gegevens beperkt (geblokkeerd). Hetzelfde geldt bij een bezwaar. U kunt uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen voor zover de technische mogelijkheden daartoe bij de ontvanger en bij ons beschikbaar zijn.

Het recht van bezwaar

U heeft te allen tijde de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Gegevensbeveiliging/versleuteling

Deze website maakt gebruik van „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (https). De verbinding tussen uw browser en onze server gebeurt versleuteld.

Meest recente versie van en wijzigingen aan deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Dat gebeurt normaal gezien bij doorontwikkeling van of aanpassingen aan een aangeboden dienst. De meest recente privacyverklaring kunt u inzien op onze website.

Datum van deze verklaring: 16-09-2019