Authorities at the Airport

BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF

- DEZERNAT 26 - Aviation Security Officer
Tel.: +49 (0) 28 37 / 66 62 50
luftsicherheit@brd.nrw.de

-DEZERNAT 26 - Air Traffic Control
Tel.: +49 (0) 28 37 / 66 66 20 
dez26.edlv@brd.nrw.de

Airport Noise Protection Officer ULF KLINGER

Tel.: +49 (0) 2 11 / 4 75 32 89
ulf.klinger@brd.nrw.de